MOBILFUNK DISTRIBUTION

++ŞİMDİ ORTAK OLMAK++Compliance

Müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla çalışırken şeffaflık, sorumluluk bilinci, güven ve dürüstlük önemsediğimiz ve ekonomik başarımızı kalıcı olarak sağlayan değerlerdir. Bu değerler şirket kültürümüzün sabit bir parçasıdır; çalışanlar ve yönetim tarafından kendi sorumluluğunda yaşanmaktadır. Simwert için geçerli direktiflerin aynı şekilde uygulanması için çalışanlar ve idari kadro düzenli olarak eğitilmekte ve desteklenmektedir.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Şirketimiz, sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede çalışanlarımızın faaliyetleri ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde tutmalarını bekleriz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. 

 

Örnek olarak, gectigimiz yıl Almanya’daki mültecilere dagıtılmak üzere, 15 avro değerindeki sim kartların hazırlanmasına öncü olup, bizzat şirket olarak binlerce kartı ihtiyaç sahibi mültecilere ulastırmıs bulunmaktayız.

Simwert Degerleri

Şirket felsefesi

 

birinci sınıf ortaklık

Telekomünikasyon sadece insanlar arası iletişimi sağlayan bir araç olarak görülmemelidir. Bundan dolayı müsterilerin ihtiyaç, talep ve önerileri üzerine odaklanılmalıdir. Bu esneklik doğrultusunda gerek bireysel gerekse yenilikçi atılımlar yapılabilir. Yaratıcılık ve özgürlüğün olmadığı çalışma şekli bir şirket için vizyonsuzluk anlamina gelmektedir.

 

Takım ruhu ve saygı

Simwert olarak din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin insani yaklaşımı merkeze almaktayız. Ayrımcılığın her türlüsüne karsi olmakla beraber, kültür çeşitliliğinden gerek çalışma ortamımızda gerekse müşteri ilişkilerimizde beslenmekteyiz.

 

Sorumluluklarımız

Birbirimize olan şirket içi saygılç, sorumlu ve takım icerisinde uyumlu davranışlarımız şirketimizin üçüncü ana unsurunu oluşturmaktadır.