MOBILFUNK DISTRIBUTION

++ŞİMDİ ORTAK OLMAK++Compliance

Müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla çalışırken şeffaflık, sorumluluk bilinci, güven ve dürüstlük önemsediğimiz ve ekonomik başarımızı kalıcı olarak sağlayan değerlerdir. Bu değerler şirket kültürümüzün sabit bir parçasıdır; çalışanlar ve yönetim tarafından kendi sorumluluğunda yaşanmaktadır. Simwert için geçerli direktiflerin aynı şekilde uygulanması için çalışanlar ve idari kadro düzenli olarak eğitilmekte ve desteklenmektedir.

Simwert Degerleri

Şirket felsefesi- birinci sınıf ortaklık

 

Telekomünikasyon sadece insanlar arası iletişimi sağlayan bir araç olarak görülmemelidir. Bundan dolayı müsterilerin ihtiyaç, talep ve önerileri üzerine odaklanılmalıdir. Bu esneklik doğrultusunda gerek bireysel gerekse yenilikçi atılımlar yapılabilir. Yaratıcılık ve özgürlüğün olmadığı çalışma şekli bir şirket için vizyonsuzluk anlamina gelmektedir.

 

Takım ruhu ve saygı

Simwert olarak din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin insani yaklaşımı merkeze almaktayız. Ayrımcılığın her türlüsüne karsi olmakla beraber, kültür çeşitliliğinden gerek çalışma ortamımızda gerekse müşteri ilişkilerimizde beslenmekteyiz.

 

Sorumluluklarımız

Birbirimize olan şirket içi saygılç, sorumlu ve takım icerisinde uyumlu davranışlarımız şirketimizin üçüncü ana unsurunu oluşturmaktadır.